תורת כהנים ספרא דבי רב עם פירוש הראב"ד והר"ש משאנץ

Référence: 1428a
25,00
Poids du colis: 1 kgDimensions: 19,5 x 13 cm

Toras Kohanim im Perushei haRaavad, Rash miSchatz, Hagaot HaGra
Hebrew only. Non-vowelized rashi script.
Reprint of the Jerusalem 1959 edition. Perush in Rashi script.


Torat Cohanim im Perouch haRaavad, Rabbi Chimchon mi-Cens, Hagaot haGr"a
Hébreu uniquement. Script Rashi non vocalisé.

Les clients qui ont acheté ce produit ont aussi commandé

Poids du colis: 0,91 kg

Parcourir également ces catégories : מדרשים, ראשונים