גמרא

גמרא


Affichage par page
Trier par

ירושלמי בכורים עם פירוש תולדות יצחק ותבונה

Référence: 0113a

32,00
Poids du colis: 1,7 kg

מס' דרך ארץ רבה ודרך ארץ זוטא

Référence: 929

10,00
Poids du colis: 0,5 kg

ש''ס ארטסקרול בכל דרכיך ע''ג כרכים

Référence: 1056

2 500,00
Poids du colis: 90 kg

ש''ס ארטסקרול גדול ע''ג כרכים

Référence: 1057

2 900,00
Poids du colis: 150 kg

ש"ס תלמודו בידו קשה כ' כרכים עוז והדר

Référence: 1124

170,00
Poids du colis: 9,4 kg

ש"ס טלמן קטן ו' כרכים

Référence: 0773

100,00
Poids du colis: 7 kg

ש"ס וילנא מתמידים החדש קטן כ' כרכים

Référence: 1328

155,00
Poids du colis: 7 kg

מסכת בבא מציעא עוז והדר מורחבת

Référence: 0627

35,00
Poids du colis: 3,2 kg

מסכת גיטין עוז והדר מורחבת

Référence: 0051

35,00
Poids du colis: 2,7 kg

מסכת נזיר סוטה לתלמידים עוז והדר

Référence: 0124

20,00
Poids du colis: 1,5 kg

מסכת כתובות לתלמידים עוז והדר

Référence: 0140

20,00
Poids du colis: 1,4 kg

מסכת בבא מציעא לתלמידים עוז והדר

Référence: 0543

20,00
Poids du colis: 1,4 kg

ירושלמי - זרעים תולדות יצחק ותבונות

Référence: 0321

250,00
Poids du colis: 12 kg

ירושלמי מעשר שני תולדות יצחק ותבונה

Référence: 1524a

32,00
Poids du colis: 2,3 kg

ירושלמי ערלה עם פירוש תולדות יצחק ותבונה

Référence: 1442a

33,00
Poids du colis: 1,96 kg

מסכת פסחים עוז והדר מורחבת

Référence: 0027a

35,00
Poids du colis: 2,7 kg

מסכת עירובין מורחבת עוז והדר

Référence: 0765a

36,00
Poids du colis: 2,7 kg

ש"ס פנינים מקוצר ה' כרכים עוז והדר

Référence: 0915a

160,00
Poids du colis: 8,2 kg