נ"ך מקראות גדולות המהודר והמפואר תרי עשר

Référence: 0595a
10,00
Poids du colis: 0,6 kg


Dimensions: 23 x 16 cm

Ed. Gutman

נ"ך וכל המפרשים נסדרו מחדש והגהו היטב. בהוצאה זו נכללו המפרשים שבהוצאת ורשא והוצאת לובלין. כל המפרשים נפרשו על העמוד דבר דבור על אופניו

 

Trei Asar with Rashi, Metzudot, Mahari Kara, Ibn Ezra, Minchat Shai, Radak, ...

Other titles of this set are available on prior request.
 

Tré Assar (12 Petits Prophètes) avec les commentaires de Rachi, Metsoudoth, Mahari Kara, Ibn Ezra, Min'hat Chay, Radak, ...
Autres titres de cette série disponibles sur demande préalable.

 

Parcourir également ces catégories : תנך, מקראות גדולות