פני שבת - משניות שבת מצוירות


פני שבת - משניות שבת מצוירות

Référence: 0780
18,00
Poids du colis: 0,91 kg


Illustrations: Yonatan GERSTEIN


 משניות שבת עם ציורים מסבירים

[הוצאת פלדהיים [ירושלים], תשנ"ב [1992
Dimensions: 24,5 x 18 cm

Mishna Shabbos (Pnei Shabbat)
Hebrew only. Vowelized square script.
Illustrations from Yoni Gerstein


Michna Chabbat (Penei Chabath)
Hébreu uniquement. Script carré vocalisé.
Illustrations de Yoni Gerstein.

 

Parcourir cette catégorie : משנה