מלאכת יום טוב

Référence: 1096a
17,00
Poids du colis: 0,8 kg


Author/Auteur: Rabbi Moshe Sokolowsky

סוקולובסקי, ר' משה

מאת ר"מ דישיבת תורת חסד, בריסק, ובעמח"ס אמרי משה. ביאורים וחידושים בעניני יום טוב, נערך מחדש ונחלק לסמנים עם ציורים, ביאורים ותיקונים מר' אליהו ליטוב

Meleches Yom Tov al Hilchos Yom Tov

Melekhet Yom Tov al Hilkhot Yom Tov


1998
Dimensions: 24,5 x 17,5 cm

Parcourir également ces catégories : Study Aids, אחרונים