ספר הרמזים על התורה


ספר הרמזים על התורה

Référence: 1424
30,00
Poids du colis: 1,83 kg


ספר הרמזים לר' יואל על התורה ב' כרכים

בו אצורים מדרש חסרות ויתרות והרבה מתורת חכמי אשכנז הקדמונים


Author/Auteur: Rabbenu Yoel

Dimensions: 24,5 x 17 cm
2 volumes
Kadmonei Ashkenaz, 2009


Sefer HaRamazim (also called Rimzei Yoel) is an early commentary on the Torah
Non vowelized square Hebrew script.


Sefer HaRamazim est un commentaire sur la Torah
Script hebreu carre non vocalise

Parcourir cette catégorie : ראשונים