מפרשי הגמרא


Affichage par page
Trier par

המפתח

Référence: 1594a

40,00
Poids du colis: 1,3 kg

ערוך לנר המפואר

Référence: 0019

56,00
Poids du colis: 4,62 kg

פירוש חי על מסכת סוכה

Référence: 330

14,00
Poids du colis: 0,48 kg

חזון איש על ש"ס ושו"ע בז' כרכים

Référence: 0425

155,00
Poids du colis: 7,2 kg

פרק הכונס עם ציורים - פני ישראל

Référence: 1579a

16,00
Poids du colis: 0,47 kg

קובץ שעורים ב"כ

Référence: 0471

31,00
Poids du colis: 1,4 kg

עין יעקב מנוקד המפואר

Référence: 0570a

190,00
Poids du colis: 12 kg

פרק יום טוב עם ציורים - פני ישראל

Référence: 1583a

20,00
Poids du colis: 0,75 kg

נחלת דוד המפואר ב"כ - אותיות מרובעות

Référence: 715

29,98
Poids du colis: 1,86 kg

פרק המפקיד עם ציורים -פני ישראל

Référence: 1589

17,00
Poids du colis: 0,75 kg

נחלי מים - אגדות

Référence: 438

19,00
Poids du colis: 0,58 kg

ספר הישר - חידושים

Référence: 0303

22,00
Poids du colis: 0,97 kg

תפארת ציון נדרים

Référence: 0682

20,00
Poids du colis: 0,59 kg

פרק ארבעה אבות נזיקין עם ציורים - פני ישראל

Référence: 1591a

20,00
Poids du colis: 0,65 kg

פסקי רי"ד וריא"ז חולין

Référence: 0851

28,00
Poids du colis: 1,33 kg

יד דוד - סנהדרין/שבועות/מכות/הוריות

Référence: 0512

19,00
Poids du colis: 1,12 kg

קשות מיושב אומר השכחה חידושי הש"ס

Référence: 0314

40,00
En stock
Poids du colis: 0,5 kg

פסקי רי"ד וריא"ז סנהדרין

Référence: 0855

23,00
Poids du colis: 0,92 kg

פסקי רי"ד וריא"ז ב"ב ח"ב מכות הוריות

Référence: 1116

20,00
Poids du colis: 0,9 kg

תוספות הרא"ש

Référence: 1340

56,00
Poids du colis: 3,44 kg

פסקי רי"ד וריא"ז גיטין קידושין נדרים סוטה

Référence: 1165

23,00
Poids du colis: 1,07 kg

פסקי רי"ד וריא"ז נדה

Référence: 0411

22,00
Poids du colis: 0,73 kg

פסקי רי"ד וריא"ז שבועות

Référence: 1452

23,00
Poids du colis: 0,93 kg

עין יעקב המבואר - מכון המאור

Référence: 0262a

255,00
Poids du colis: 13 kg

קובץ מפרשים חולין ב' כרכים יריד

Référence: 0108a

35,00
Poids du colis: 3 kg

גנזי ירושלים - מכתב"י מגניזת מצרים

Référence: 1564

55,00
Poids du colis: 1,9 kg

קובץ מפרשים עירובין על פרקים ג ד ה

Référence: 0041a

15,00
Poids du colis: 1,3 kg

הערות במסכת שבועות

Référence: 1573a

17,00
Poids du colis: 0,61 kg

הערות במסכת חולין

Référence: 1386b

17,00
Poids du colis: 1,1 kg

הערות במסכת סוטה

Référence: 1249a

18,00
Poids du colis: 0,8 kg

הערות במסכת יומא

Référence: 1142a

18,00
Poids du colis: 1,12 kg

הערות במסכת מועד קטן

Référence: 0721a

15,00
Poids du colis: 0,65 kg

חידושי הגר"ח החדש על הש"ס

Référence: 0433a

30,00
Poids du colis: 1,92 kg

קובץ מפרשים שבת ב' כרכים יריד

Référence: 0240c

84,00
Poids du colis: 4,6 kg

חידושי מאירי בית הבחירה על הש"ס ו' כרכים

Référence: 0132c

105,00
Poids du colis: 6,5 kg

חידושי הרי"ם על הש"ס

Référence: 0064a

30,00
Poids du colis: 4,8 kg

מהרש"א הארוך על הש"ס ז' כרכים

Référence: 1655a

140,00
Poids du colis: 7 kg